Giá trị pháp lý của văn bản cũ sau khi thay đổi con dấu

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi, khi công ty tôi thay đổi con dấu mới, các văn bản của Công ty tôi đã lưu trước khi thay đổi dấu mới nếu cần nhân bản thêm thì phải đóng dấu cách nào (có thể lấy dấu mới để đóng dấu không), các văn bản cũ có giá trị pháp lý không ạ. Xin trân trọng cảm ơn.

(Ngô Thị Mai Hương – Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định của Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định vê quản lý và sử dụng con dấu như sau:

“Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.”

Thời điểm bạn sử dụng con dấu cũ, được cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu theo đúng quy định của pháp luật, khi chuyển sang sử dụng con dấu mới trên con dấu vẫn thể hiện thông tin đơn vị bạn. Vì vậy những văn bản cũ vẫn có giá trị pháp lý bình thường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn