Giải quyết trường hợp hàng xóm xây dựng nhà làm nứt tường nhà bên cạnh như thế nào?

Câu hỏi:

Nhà tôi xây trước nhà hàng xóm, nay nhà hàng xóm có xây dựng một căn nhà mới, tôi sợ với sự tác động của các máy dầm máy đào máy móc xây dựng trong quá trình thi công có thể bị hư hỏng căn nhà, rạn nứt căn nhà nhà tôi, vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho căn nhà nhà tôi, và nếu hàng xóm nhà tôi mà trong quá trình xây dựng gây nún nứt căn nhà nhà tôi thì tôi có thể khởi kiện để đòi bồi thường cho căn nhà nhà tôi hay không?

Trả lời:

Vấn đề băn khoăn của bạn đã được chúng tôi xem xét và có ý kiến pháp lý như sau:

- Thứ nhất là về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 7 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 như sau:

Điều 7. Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

1. Công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh. Khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ áp dụng các quy định của Nghị định này để quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Thứ hai là về Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm đối ới rường hợp này

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm được quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng như sau:

Điều 8. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm

1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).

2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở được xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Như vậy có nghĩa là trước khi thi công xây dựng, chủ nhà sẽ chủ động liên hệ với bạn để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Và đồng thời bạn sẽ có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp sau này (nếu có)

- Thứ ba là về giải quyết như thế nào nếu nhà bạn bị hư hỏng thấm dột rạn nút do bên nhà hàng xóm đang thi công mà gây ra

Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn có quyền yêu cầu chủ sở hữu ngôi nhà bên cạnh kiểm tra, xác định nguyên nhân nhà bạn bị hư hỏng, thống nhất biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại.

Về nguyên tắc bồi thường, Khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Căn cứ theo quy định trên, trong trường hợp của bạn, nếu bạn chứng minh được việc nhà hàng xóm xây dựng gây thiệt hại đến tường và sân nhà bạn thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường theo thiệt hại thực tế (chi phí sửa chữa, khắc phục hậu quả).

Nếu họ không hợp tác hoặc bồi thường mức không thỏa đáng thì bạn có thể đề nghị uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có công trình giải quyết. Nếu việc giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp xã vẫn không thỏa đáng, Nếu không thể tự thỏa thuận, bạn có thể khởi kiện vụ án dân sự lên tòa án cấp huyện nơi cư trú. Tòa sẽ dựa trên tình trạng sụt lún của ngôi nhà để xác định mức bồi thường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn