Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không khớp với giấy tờ mua bán đất?

Câu hỏi: Chúng tôi mua mảnh đất từ năm 1998 có giấy tờ mua bán với sự chứng thực của UBND xã, sau đó tôi xây nhà ở giữa mảnh đất đó (xung quanh nhà tôi đều trừ lại 1,5 mét đất). Năm 2011, Nhà nước có đi chụp lại bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mới, nay kiểm tra lại thấy diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi bị thiếu nhiều so với giấy tờ mua bán đất (Thiếu toàn bộ diện tích xung quanh nhà ở), vậy gia đình tôi phải làm như thế nào để sửa lại số liệu trên giấy chứng nhận cho khớp với giáy tờ mua bán vì như vậy mới đủ số diện tích đất của gia đình?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 98, Luật đất đai 2013, một trong những nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là được cấp theo từng thửa đất. Vì vậy, số diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải phụ thuộc vào số liệu đo đạc thực tế chứ không chỉ là phần diện tích ghi trên các loại giấy tờ chuyển nhượng.

Do đó, bạn cần phải kiểm tra giữa số liệu về diện tích ghi trong giấy tờ mùa bán với số diện tích đất thuộc diện được cấp giấy chứng nhận, trên thực tế các phần đất lấn chiếm, đất vườn ao, tuy có được thể hiện trong các hợp đồng mua bán nhưng lại không phải là loại đất được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, phần diện tích đất đo đạc thực tế thuộc diện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khớp với số diện tích đất ghi trong hợp đồng mua bán và nhiều hơn so với số diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại của bạn, thì áp dụng quy định sau: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.” Như vậy, trong trường hợp này,  làm đơn kiến nghị tới Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được điều chỉnh diện tích đất ghi trên sổ đỏ đúng với số liệu đo đạc ghi trên thực tế.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn