Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................. Giới tính: ........

Chức danh: ............................................................................................

Sinh ngày: .... /..... /......... Dân tộc: ...............  Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ......................................

Ngày cấp: ..... /..... /......... Nơi cấp: .......................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .........

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................

Ngày cấp: ..... /..... /......... Ngày hết hạn: ...... /...... /....... Nơi cấp: ......

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................

Quốc gia: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................

Quốc gia: .....................................................................................

Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................

Email: ....................................................... Website: .............................

Là người đại diện theo pháp luật của công ty

.....

Tải tài liệu tại đây

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn