Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chào công ty, tôi cùng một số người bạn đang muốn thành lập công ty, lĩnh vực hoạt động của công ty là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, để được kinh doanh ngành nghề này, công ty chúng tôi dự định thành lập cần đáp ứng điều kiện gì?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

- Điều 2, Điều 3, Điều 5 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP

Theo đó, trước hết các bạn cần thành lập công ty tại Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính và đăng ký ngành nghề kinh doanh: dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tiếp theo, để tiến hành kinh doanh ngành nghề nay, công ty bạn cần đáp ứng 2 điều kiện sau: Có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và có vốn pháp định theo quy định

1. Điều kiện để được cấp giấy phép bao gồm:

1.1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

1.2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

1.3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

1.4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ, cụ thể, mức tiền ký quỹ là một tỷ đồng.

1.5. Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy phép) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam

2. Vốn pháp định:

Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn