Giấy tờ phân chia tài sản đã công chứng thì có được hủy không?

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi thuận tình ly hôn, có thỏa thuận về tài sản và được công chứng tại VPCC. Tuy nhiên, nay mẹ tôi không đồng ý với việc phân chia đó và muốn hủy giấy tờ kia thì có được không?

Trả lời:

Về việc hủy văn bản công chứng, theo Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 quy định về công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

"Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Do đó, để có thể hủy được văn bản công chứng này, cần phải có sự đồng thuận bằng văn bản của cả bố và mẹ bạn. Bên cạnh đó, trong trường hợp bố bạn không đồng ý hủy bỏ thỏa thuận này thì mẹ bạn có thể thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Công chứng như sau:

"Điều 52. Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật.”

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có đủ căn cứ cho rằng việc công chứng đó vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên trường hợp của bạn, văn bản công chứng này không có yếu tố vi phạm vì nó đã thể hiện được ý chí hai bên trước khi mẹ bạn có ý định không chấp nhận văn bản đó nên không thể tuyên bố vô hiệu. Nếu mẹ bạn chứng minh được rằng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản là do bị uy hiếp, trái ngược với ý chí thì mẹ bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Lúc này bố và mẹ bạn mới có thể thỏa thuận lại cách phân chia tài sản hoặc để Tòa phân chia theo quy định pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn