Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, ngoài hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác công tư PPP hay hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC, thì nhà đầu tư nước ngoài còn có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Sau đây là một số tìm hiểu về hoạt động này.

Các trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế bao gồm:

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế phải đáp ứng những điều kiện sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế nắm giữ 51 % vốn điều lệ trở lên

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Các hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào  tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức :

- Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

- Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

- Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

 Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức :

- Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

- Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

- Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác

Liên hệ với chung tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123
Hotline: 0983.653.843
Email: thuevaluathanoi@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn