Góp vốn và tăng vốn điều lệ - Những điều cần lưu ý

Do nhu cầu của doanh nghiệp trong qua trình hoạt động mà việc tăng vốn, bổ sung vốn điều lệ là việc tất yếu góp phần vào việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với loại hình công ty TNHH  khả năng huy động vốn chỉ giới hạn trong phần vốn góp của các thành viên công ty hoặc huy động vốn của thành viên mới của công ty. Đối với loại hình công ty cổ phần, tăng vốn gắn liền với việc phát hành thêm cổ phần và trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần cũng được ghi nhận là tăng vốn. Vậy khi tiến hành góp vốn và tăng vốn điều lệ doanh nghiệp cần chú ý đến những điều sau đây :

1.Các loại tài sản có thể đem góp vốn.

Theo quy định tại Điều 35, Luật Doanh nghiệp 2014 thì những tài sản mà các cá nhân, tổ chức có thể đem góp vốn bao gồm :

 • Đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
 • Vàng
 • Giá trị quyền sử dụng đất
 • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 •  Công nghệ
 •  Bí quyết kỹ thuật
 •  Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Các quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2.Cấm doanh nghiệp góp vốn bằng “tiền mặt”.

Theo Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, kể từ ngày 1/3/2014, doanh nghiệp không được góp vốn bằng “tiền mặt”, chỉ được sử dụng các hình thức sau:

 • Thanh toán bằng Séc;
 • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
 • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.

Tuy nhiên, nếu là cá nhân thì vẫn được phép dùng tiền mặt để góp vốn, không bị cấm như doanh nghiệp.

 

3.Không được tăng vốn bằng giá trị chênh lệch tăng của tài sản cố định.

Giá trị của một tài sản cố định có thể tăng lên tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, phần giá trị tăng thêm không được dùng để ghi tăng vốn điều lệ.

Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định nào cho phép tăng vốn điều lệ bằng cách đánh giá lại TSCĐ.

Theo điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC , doanh nghiệp chỉ được đánh giá lại giá trị TSCĐ để điều chỉnh nguyên giá trong các trường hợp sau:

+ Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH);

+ Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4.Tài sản đem góp vốn được miễn lập hóa đơn, kể cả dự án đầu tư.

Theo điểm b khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , tài sản đem góp vốn được miễn lập hóa đơn, kể cả trường hợp góp vốn bằng “ dự án đầu tư” chỉ cần có:

+ Biên bản góp vốn;

+ Biên bản định giá (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật) kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

5.Tăng vốn bằng cổ tức, khai nộp thuế như thế nào?

Trường hợp Công ty cổ phần chi trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thì tại thời điểm này cổ tức được chia bằng các cổ phiếu thưởng chưa phải chịu thuế đầu tư vốn 5%.Tuy nhiên, khi chuyển nhượng số cổ phiếu thưởng này, cổ đông phải tự khai nộp cùng lúc 02 khoản thuế, gồm:

+ Thuế đầu tư vốn 5%

+ Thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1%

Tại thời điểm  tăng vốn bằng cổ tức hoặc lợi tức thì chưa bị tính thuế đầu tư vốn. Thay vào đó, sẽ tính vào thời điểm chuyển nhượng, rút vốn hoặc giải thể.

Tương tự như vậy đối với trường hợp góp vốn bằng đất đai thì tại thời điểm cá nhân đem đất đai đi góp vốn thì chưa bị tính thuế TNCN, thay vào đó sẽ bị tính thuế khi chuyển nhượng vốn.

6.Tăng vốn điều lệ bằng tài sản cá nhân, trích khấu hao theo thời điểm nào?

Trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản là nhà, xưởng nhằm mục đích tăng vốn điều lệ thì trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, Công ty được trích khấu hao đối với tài sản này kể từ thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận ghi tăng vốn điều lệ. Dĩ nhiên, tài sản này phải thực tế có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo doanh thu.

7.Các lưu ý khác.

Vốn điều lệ của công ty thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, bởi vậy khi doanh nghiệp dự định tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình;

Mặt khác, khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH các thành viên phải cam kết góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi tăng mức thuế môn bài hay không? Trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai thuế bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn