Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cần phải làm gì để tiếp tục được sử dụng?

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang làm nông tại quê nhà, ngày 6/6/1970, bố mẹ tôi có được Nhà nước cấp đất nông nghiệp, trong đó ghi thời hạn từ 6.6.1970 đến 6/6/2017. Đến nay đã sắp hết hạn được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi muốn hỏi là đến nay khi đã sắp hết hạn thì tôi cần làm thủ tục gì để được tiếp tục sử dụng đất?

Trả lời:

Điều 126 Luật đất đai quy định Đất sử dụng có thời hạn

"1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này….”

Theo quy định trên thì thời hạn giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn đó, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất.

Bên cạnh đó, khoản 2 điều 74 NĐ 43/2014/NĐ-CP cũng quy định hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp thì khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì vẫn tiếp tục được sử dụng mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 74 NĐ 43/2014/NĐ-CP như sau:

"a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 10 điều 9 TT 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

-Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm g khoản 2, khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Như vậy. bạn là người trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp thì khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp nếu có nhu cầu bạn vẫn được tiếp tục sử dụng mà không phải làm thủ tục điều chỉnh. Trường hợp bạn có nhu cầu xác nhận lại thì thực hiện theo thủ tục nêu trên.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn