Hoạt động cấp phép trong lĩnh vực xây dựng được quy định có 12 loại giấy tờ cần thiết

Với Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. Đây là Nghị định mới đầu tiên quy định chi tiết các loại giấy tờ đất đai nào là hợp lệ khi thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Cụ thể các loại giấy tờ hợp pháp để cấp phép xây dựng bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định theo Luật Đất đai;
 2.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2013;
 3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính Phủ và Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ;
 4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh Nhà ở năm 1991, Luật Nhà ở năm 2005 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành;
 5. Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;
 6. Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 7. Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
 8. Giấy tờ về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với  trường hợp cấp giấy phép để thực hiện xây dựng, sửa chữa, di dời các công trình trên;
 9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 10. Hợp đồng thuê đất hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông theo quy định của pháp luật
 11. Văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp đã có giấy tờ hợp pháp về đất đai nhưng muốn sử dụng với mục đích khác.
 12.  Văn bản đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đề nghị của cơ quan cấp phép xây dựng để xác định diện tích các loại đất nhưng trên giấy tờ đó không ghi rõ diện tích các loại đất để làm cơ sở cấp phép xây dựng
 13. Với các quy định cụ thể như trên sẽ hạn chế được bất cập khi thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng vốn tồn tại trong hoạt động quản lý đất đai, xây dựng ở nước ta từ trước đến nay.

  Nghị định 53/2017/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2017.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn