Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận , phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Các nhà đầu tư sẽ ký kết hợp đồng BCC theo quy định của pháp luật về dân sự.
Chủ thể của hợp đồng BCC là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014.Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Theo quy định tại Điều 29, Luật đầu tư 2014 thì nội dung chủ yếu của hợp đồng BCC gồm :

- Quốc tịch, địa chỉ, đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh

- Mục tiêu và phạm vi kinh doanh

- Sản phẩm chủ yếu, tỷ lệ xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nước

- Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp doanh

- Đóng góp của các bên hợp doanh, phân chia kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng

Trong quá trình kinh doanh các bên hợp doanh các bên hợp doanh được phép thỏa thuận thành lập ban điều phối để theo dõi giám sát công việc thực hiện hợp đồng, nhưng ban điều phối không phải là đại diện pháp lý cho các bên hợp doanh. Mỗi bên hợp doanh phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật và có các nghiã vụ tài chính không giống nhau. Bên Việt Nam chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo luật doanh nghiệp mới ban hành. Bên nước ngoài chịu sự điều chỉnh của luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động các bên hợp doanh được quyền chuyển nhượng vốn cho các đối tượng khác những cũng phải ưu tiên cho các đối tượng đang hợp tác.

Từ những phân tích trên có thể thấy một số ưu, nhược điểm của hình thức hợp đồng BBC như sau:

Ưu điểm:

- Các bên không phải thành lập pháp nhân mới, vì vậy, nhanh chóng tiến hành hoạt động kinh doanh

- Phát huy được năng lực sản xuất, người lao động có thêm việc làm, có thêm sản phẩm và thu nhập, công nhân và kỹ sư có có hội làm quen và học tập kinh nghiệm của họ.

- Giúp các nhà đâu tư khắc phục điểm yếu và tận dụng các  lợi thế trong kinh doanh

Nhược điểm:

- Hình thức này chỉ nhận được kỹ thuật trung bình, ở trình độ thấp so với nước ngoài, đòi hỏi hàm lượng lao động sống cao, chủ yếu nhà đầu tư khai thác lao động trẻ.

- Vì không thành lập pháp nhân mới nên mọi hoạt động BBC phải phụ thuộc vào pháp nhân ở nước sở tại, vì vậy phía nhà đầu tư khó kiểm soát hiệu quả các hoạt động BBC.

Đây là hình thức đơn giản, không đòi hỏi thủ tục rườm rà nên được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên cần có các quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nữa để hình thức ngày càng hoàn thiện

Tel: 024.22159123
Hotline: 0983.653.843
Email: thuevaluathanoi@gmail.com

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn