Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp 2019

Kể từ ngày 15/02/2019, Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, trong năm 2019, sẽ có nhiều điểm mới trong chế độ kế toán đối với doanh nghiệp. Sau đây, Hà Nội Luật hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp. Cụ thể:

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

15/02/2019

2

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

3

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200

14/7/2015

4

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

01/01/2016

5

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200

21/03/2016

6

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2017

7

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

24/11/2017

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn