Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 2019

I. Đối với chuyển trụ sơ kinh doanh cùng thành phố khác quận.

Căn cứ vào điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp gồm các nội dung như: Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật...

Như vậy việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính là việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo điều 40  k1, k2 nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp quy định: “1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Việc thay đổi trụ sở kinh doanh của quý công ty sẽ gồm 2 việc :

Thứ nhất, làm hồ sơ thay đổi địa chỉ thuế, xem xét quý công ty là thuộc vào diện cục thuế quản lý hay do chi cục thuế quản lý

Thứ hai, làm hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận

Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận

Hồ sơ thay đổi địa chỉ thuế

Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, cụ thể là thông báo thay đổi nội dung địa chỉ công ty khác quận . ( Phụ lục II.1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng kí doanh nghiệp

Mẫu số 08- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính

 

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty( vì mô hình của quý công ty là Công ty cổ phần )

Giấy ủy quyền cho người trực tiếp đi nộp.

Giấy ủy quyền cho người trực tiếp đi nộp

 

Thông báo về việc sử dụng con dấu mới

 

            Căn cứ theo điều 15 thông tư 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng kí thuế có quy định :

 Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:

b1) Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

b2) Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

* Chuyển trụ sở khác tỉnh .

Bước 1: Thực hiện thủ tục trên cơ quan thuế:

Doanh nghiệp nộp 3 hoặc 5 bộ hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế đã nộp tại chi cục thuế cũ để chuyện tỉnh và nhận kết quả là mẫu 09.

Hồ sơ gồm:

- Biên bản họp về việc chuyển trụ sở

- Quyết định về việc chuyển trụ sở

- Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh

- Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

- Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: in 5 bộ chính. 

Theo giấy hẹn thì đến chi cục thuế để nhận kết quả hoặc thông báo (thông thường là 7-9 ngày làm việc).

Bước 2: Làm thủ tục trên Sở KH&ĐT tỉnh mới

- Hồ sơ thay đổi. Thời gian 04-05 ngày làm việc

Bước 3: Thiết kế mẫu dấu, khắc dấu, hủy dấu cũ , Thông báo mẫu dấu với Sở KHĐT,

3.1 Hủy dấu cũ tại công an tỉnh cũ

- DKKD công chứng cũ

- Giấy giới thiệu

- Công văn trả dấu cũ

- Dấu pháp nhân cũ

- Đăng ký mẫu dấu cũ

Kết quả: Xác nhận đã trả dấu và DK mẫu dẫu

Thời gian làm việc:  03-05 ngày

3.2 Làm dấu pháp nhân mới

  • Thời gian làm việc: 01 ngày

3.3. Thông báo thay đổi mẫu dấu tại tỉnh mới

- Thông báo thay đổi mẫu dấu

- Ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ.

Thời hạn hoàn thành thủ tục: 03-04  ngày làm việc

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục thông báo lên cơ quan thuế

Thông báo lên cơ quan thuế về việc thay đổi trụ sở.

Công văn lên thuế về việc thay đổi địa chỉ trên hóa đơn (nếu có)

Nếu Quý khách có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì  có  thể  liên  hệ với Công  ty Thuế và Luật HN qua Hotline: 0917157698 hoặc Mail: thuevaluathanoi@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn