Không bắt buộc phải có kế toán trưởng tại doanh nghiệp siêu nhỏ

 

Thông tư 132/2018/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.

Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Hướng dẫn này hoàn toàn phù hợp với Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Ngoài ra, các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Thông tư 132/2018/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn