Không trả được nợ khi vay trả góp thì xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Ngày 15/5/2016, tôi có vay mua trả góp một chiếc Tivi Samsung của siêu thị X. Khi thực hiện việc mua trả góp, tôi đã được các nhân viên tư vấn về phương thức trả và thời hạn trả nợ. Tuy nhiên sau đó tôi đã trả nợ chậm mất một ngày theo hợp đồng và khi tôi trả nợ không được nhân viên thu phí tư vấn nợ trễ hạn một ngày phải đóng thêm phí mà chỉ thu đủ số phí theo quy định hàng tháng. Sau đó 5 ngày, có một nhân viên gọi điện đòi tôi số phí trễ hạn một ngày và tôi đã gửi trả. Hỏi giờ tôi có phải đóng số phí trễ hạn không?

(Đinh Ngọc Diệp – Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ trả tiền như sau:

"Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

Theo đó, bên bạn là bên vay có nghĩa vụ thanh toán tiền theo đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng vay tiền.

Trường hợp bạn trả chậm tiền trả góp khi đến hạn hàng tháng, nghĩa là bạn đã vi phạm hợp đồng vay trả góp và bạn phải chịu trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

"Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này."

Tuy nhiên, bạn không trình bày rõ hợp đồng mua trả góp giữa bạn và bên bán có điều khoản quy định về trách nhiệm khi nộp tiền trả góp hàng tháng chậm hay không? Lãi suất tính tiền trả chậm như thế nào? Nếu hợp đồng có quy định điều khoản này thì các bên phải thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Do đó, bạn cần phải xem lại hợp đồng giữa bạn và bên bán hàng để xem rõ trường hợp này.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn