Kiểm soát viên có phải là thành phần trong Ban lãnh đạo công ty?

Câu hỏi:

Cho tôi được hỏi, Người có chức danh Kiểm soát viên trong công ty (doanh nghiệp nhà nước) có được xem như là một thành viên trong ban lãnh đạo công ty hay không? Và có được giới thiệu vào danh sách để bầu vào Ban đối thoại người lao động khi tổ chức Hội nghị với người lao động hay không? Công ty tôi có Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Trả lời:

Với thông tin bạn đưa ra, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2014, Kiểm soát viên sẽ có vai trò như sau:

“Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.”

Như vậy, Kiểm soát viên được coi là thành viên công ty, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 97/2015/NĐ-CP thì Kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước còn là người quản lý doanh nghiệp. Kiểm soát viên là người nằm trong Ban lãnh đạo công ty hay không thì cần căn cứ vào quy định công ty bạn.

Thứ hai, căn cứ quy định tại Điều 2 Mục II Hướng dẫn 1755-HD-TLD năm 2013 thì đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, thành phần gồm:

  • Các Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
  • Các thành viên đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại Hội nghị người lao động do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề cử trên cơ sở lựa chọn các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn, hoặc đoàn viên công đoàn theo tiêu chuẩn quy định trong quy chế này.
  • Công đoàn có thể thành lập nhóm tư vấn gồm cán bộ công đoàn cấp trên, cán bộ trung tâm tư vấn pháp luật hoặc đoàn viên công đoàn, người lao động có năng lực, trình độ, hiểu biết và có kiến thức về pháp luật lao động, công đoàn để tư vấn cho thành viên Tổ đối thoại trước mỗi cuộc đối thoại.

Nếu Kiểm soát viên công ty là đoàn viên công đoàn thì có thể được bầu tại Hội nghị người lao động do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề cử.

Có thể xem thêm: Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Lưu ý: thành viên tham gia đối thoại phải đáp ứng tiêu chuẩn sau:

  • Có hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
  • Có hiểu biết về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động và được người lao động tín nhiệm.
  • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục hoặc phản biện.
  • Thời hạn thực hiện Hợp đồng lao động ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn