Ký lại Hợp đồng lao động khi công ty bị bán cho chủ sở hữu khác

Câu hỏi:

Tôi làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài (nước Trung Quốc). Một thời gian sau đó, Công ty tôi bán lại toàn bộ Công ty cho đối tác cũng là người Trung Quốc. Tôi có thắc mắc là khi công ty bị mua lại toàn bộ như thế thì chủ doanh nghiệp mới (tức là đối tác mua) có phải ký lại Hợp đồng lao động với các nhân viên của cũ của Công ty hay không? Pháp luật quy định như thế nào về quyền lợi của người lao động chúng tôi trong trường hợp này?

(Đỗ Thị Minh – Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Điều 45 Bộ Bộ luật Lao động 2012 quy định về trường hợp công ty chuyển quyền sở hữu như sau:

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Như vậy trách nhiệm của công ty mới sẽ bao gồm:

-     Lập phương án sử dụng lao động gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

+ Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

+ Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

-     Chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn