Ly hôn khi chồng nghiện rượu và đánh đập vợ con

Câu hỏi: Gia đình tôi có 2 con gái, chồng nghiện rượu, chè, cờ bạc, chơi bời...dẫn đến gia trưởng, đánh chửi vợ, con dẫn đến mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn, có trường hợp chia tay nhưng không biết phân chia tài sản, con cái như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì quyền yêu cầu ly hôn bao gồm:

“1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn“.

Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

“Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.”

Mặt khác, theo điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007: Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình

1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

=> Như vậy trong trường hợp của trên người chồng nghiện rượu, chè, cờ bạc, chơi bời… dẫn đến gia trường, đánh chửi vợ, con dẫn đến mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn thì người vợ có quyền xin ly hôn.

Về chia tài sản:

Việc phân chia tài sản được giải quyết theo nguyên tắc quy định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

 “2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Như vậy, tài sản chung của vợ chồng đều được chia đôi nhưng có xem xét một số yếu tố: hoàn cảnh của vợ (chồng); công sức đóng góp; bảo vệ lợi ích chính đáng và yếu tố lỗi. Mặt khác đối với tài sản mà không chia bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận nhiều hơn thì phải thanh toán phần chênh lệch cho bên còn lại.

Về quyền nuôi con

Căn cứ vào Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định về việc trôngnom,

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn; theo đó:

2.Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, con dưới 36 tháng tuổi được ưu tiên sống với mẹ, còn con từ đủ 7 tuổi trở lên được xem xét nguyện vọng. Nếu 2 đứa con đều đủ 7 tuổi trở lên và mong muốn sống với mẹ thì người vợ sẽ được nuôi con. Đặc biệt, người vợ cần chứng minh tài chính của mình đủ điều kiện, khả năng để trực tiếp nuôi con và cần nhấn mạnh: do người chồng nghiện rượu, chè, cờ bạc, chơi bời...dẫn đến gia trưởng, đánh chửi vợ, con, điều này chứng tỏ nếu con ở cùng bố sẽ không đảm bảo quyền lợi về các mặt của con, đặc biệt là về mặt tinh thần, nhân phẩm đạo đức.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn