Một số điểm mới của các Luật vừa được Quốc hội thông qua ảnh hưởng đến hoạt động, quản lý của các doanh nghiệp

Dưới đây là những Luật vửa được Quốc hội thông qua mà một số điểm mới trong các Luật này có ảnh hưởng đến hoạt động, quản lý của các doanh nghiệp.

1. Luật Quản lý ngoại thương

Gồm có 08 Chương và 113 Điều với điểm mới nổi bật sau:

Hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ thương mại và kiểm soát khẩn cấp.

2. Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Gồm 06 Chương và 82 Điều với những điểm mới nổi bật sau:

 • Giảm tối đa thủ tục đối với loại chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư;,
 • Ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người

  3. Luật Du lịch 2017

  Gồm có 09 Chương và 82 Điều với nội dung nổi bật sau:

 • Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam trái pháp luật;
 • Việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện đăng ký với cơ quan nhà nước. Bao gồm các hạng: 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.
 • 4. Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017

  Gồm 09 Chương và 78 Điều với nội dung nổi bật sau:

  Chỉ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị oan trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết.

  5. Luật Trợ giúp pháp lý 2017

  Gồm 08 Chương và 48 Điều, với nội dung nổi bật quy định cụ thể về 14 đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.

 • Bắt đầu từ 01/01/2018 các Luật này sẽ lần lượt bắt đầu có hiệu lực thi hành. Các doanh nghiệp quan tâm có thể theo dõi rõ hơn về nội dung của từng Luật để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn