Một người có thể sử dụng 2 thẻ BHYT không?

Câu hỏi: Tôi là người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí. Hiện đang công tác trong ngành viễn thông vẫn phải đóng BHYT tại nơi làm việc cùng tỉnh. Như vậy tôi luôn có 2 thẻ BHYT đều có hiệu lực như nhau, trước đây khi tôi đi học Đại học có thẻ rồi tôi chỉ cần photo nộp lại trường không cần đóng BHYT, vậy giờ tôi trả lại 1 thẻ BHYT như thế nào, có được miễn không phải nộp BHYT tại nơi công tác không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi thì trường hợp 1 người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp của bà là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đang làm việc tại doanh nghiệp viễn thông, theo thứ tự quy định tại Điều 12 của Luật BHYT sửa đổi bổ sung thì bà thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động.

Bà hãy làm thông báo cho UBND cấp xã nơi bà đang cư trú để không cấp thẻ BHYT cho bà theo đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện–xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nữa.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn