Một số chính sách pháp luật quan trọng đối với doanh nghiệp từ 01/08/2017

1. Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, theo Nghị định này trong năm 2017 có  nhiều  loại hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu.

      

Trong đó, có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Tuy Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/09/2019 nhưng đến nay các bộ ngành liên quan vẫn chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu; danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Chính phủ đã có yêu cầu đến các Bộ có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu trong năm 2017 và có văn bản thông báo đến các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

2. Phạt đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu

Đây là một trong các nội dung rất đáng chú tại tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2018 và thay thế cho Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, trong trường hợp ký chứng từ bằng mực đỏ, mực phải màu hoặc ký chứng từ bằng đóng dấu chữ ký sẵn sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng (hiện nay chỉ xử phạt cảnh cáo trong trường hợp chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại kế toán).

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định này cũng quy định xử phạt liên quan đến đào tạo ngành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kế toán viên…như học hộ, thi hộ hoặc gian lận khi khai báo giờ cập nhật kiến thức đối với trường hợp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

3. Từ năm 2020, trong công ty đại chúng không còn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017.

Theo đó, từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên);

Từ ngày 01/08/2019. Thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn