Một số công văn trả lời về thuế đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp

1. Công văn 2146/TCT-TNCN ngày 23/05/2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải của Tổng cục Thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với Hợp tác xã vận tải, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc quyền sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp khoán thì cá nhân kinh doanh ủy quyền cho Hợp tác xã khai và nộp thuế thay theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính.

2. Công văn 2204/TCT-TNCN ngày 25/05/2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế.

Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi;

Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất về việc Doanh nghiệp sẽ tính thu nhập có thuế từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập thuế cả năm.

3. Công văn 1967/TCT-CS ngày 15/05/2017 về chính sách miễn tiền thuê đất của Tổng cục Thuế

Với nội dung Công văn này được hiểu như sau: Nhà đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới; nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

4. Công văn số 1910/TCT-CS ngày 10/05/2017 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Tổng cục Thuế

Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2015, tại thời điểm thành lập doanh nghiệp đã nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận thì doanh nghiệp được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho năm 2015, 2016.

Hết năm 2016, doanh nghiệp phải tự xác định doanh thu năm 2016 để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho 02 năm tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 từ 01 tỷ đồng trở lên thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế kể từ năm 2017.

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 dưới 01 tỷ đồng và doanh nghiệp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

5. Công văn số 1909/TCT-CS ngày 10/05/2017 về thuế GTGT của Tổng cục thuế

Nội dung Công văn điều chỉnh mức thuế suất đối với thực phẩm tươi sống. Cụ thể như sau:

  • Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, các sản phẩm thủy sản, hải sản thì áp dụng thuế suất 5%.
  • Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

6. Công văn số 2087/TCT-TNCN ngày 19/05/2017 về chính sách thuế TNCN của Tổng cục Thuế

Nội dung Công văn này đề cập đến vấn đề thuế TNCN đối với di sản do người chết để lại. Theo đó, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn