MỘT SỐ CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ THUẾ VỚI  NÔI DUNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TINH ĐẾN 20/10/2017

 

1. Công văn số 4147/TCT-CS ngày 13/09/2017 về hóa đơn

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ về bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in; Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2014TT-BTC ngày 31/03/2014; Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài cính về công khai thủ tục hành chính:

“ 11.4. Cấp hóa đơn bán lẻ

Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ cá nhân không kinh doanh nhưng  có phát sinh hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục thuế để xin cấp hóa đơn bán lẻ.
  • Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp hóa đơn lẻ cho người nộp thuế theo quy định.
  • Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
  • Thời hạn giải quyết: Sau khi người đề nghị cấp hóa đơn lẻ đã nộp thuế và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Hiện nay, Tổng cục thuế đã nghiên cứu xây dựng Quy trình cấp hóa đơn lẻ để hướng dẫn Cục thuế địa phương thực hiện.

2. Công văn 4149/TCT-QLN ngày 14/09/2017 về gia hạn nộp thuế

Theo nội dung công văn này, căn cứ Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh gia hạn nộp thuế

-        Trường hợp được gia hạn:

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

 Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu dể sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

-        Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn:

 Đối với trường hợp trên là số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh do người nộp thuế gặp khó khăn đặc biệt khác.

-        Thời gian gia hạn nộp thuế:

Thời  gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh gia hạn nộp thuế

-        Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của  người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

+       Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế  không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn.

+       Bản sao các văn bản về gia hạn, xóa nợ, miễn thuế giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 2 năm trước đó (nếu có);

+       Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định (nếu có)

Như vậy, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế trong trường hợp không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc các trường hợp khó khăn đặc biệt khác.

3. Công văn số 4307/TCT-CS ngày 21/09/2017 về chính sách thuế GTGT

Theo nội dung công văn này, căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đi với tài nguyên, khoáng sản mua đchế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn