MỘT SỐ NỘI DUNG NỔI BẬT CÓ TRONG CÁC CÔNG VĂN TRẢ LỜI CỦA TỔNG CỤC THUẾ

1. Công văn số 3978/TCT-KK ngày 05/09/2017 về hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT

Theo nội dung, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định xác định só thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả xác minh làm rõ thì:

  • Đối với số thuế chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra lại hoặc chờ kêt quả xác minh, hướng dẫn: Lưu lại cột “Số hoàn cần xem xét” trên ứng dụng TMS.
  • Đối với số thuế đã đủ điều kiện hoàn: Cơ quan thuế giải quyết ngay và cập nhật đầy đủ vào ứng dụng TMS.

Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả xác minh nếu có đủ điều kiện hoàn: Cơ quan thuế tự tạo hồ sơ đề nghị hoàn, cập nhật hồ sơ gốc của người nộp thuế và tiếp theo, thực hiện xử lý hoàn thuế  vào ứng dụng TMS theo quy định.

2. Công văn số 2687/TCT-CS ngày 21/06/2017 về thuế GTGT

       

Theo nội dung công văn này, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ vào dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc không đảm bảo duy trì đủ các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

3. Công văn số 2783/TCT-CS ngày 26/06/2017 về chính sách thuế

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định nguyên tắc hạch toán các khoản doanh thu:

Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba:

Các loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp;

Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng do bán hàng đại lý;

Các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán đơn vị không được hưởng;

Các trường hợp khác.

Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh giao dịch thì để thuận lợi cho công tác kế toán, có thể ghi nhận doanh thu trên số kế toán bao gồm cả số thuế gián thu nhưng định kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Tuy nhiên, khi lập Báo cáo tài chính kế toán bắt buộc phải xác định và loại bỏ toàn bộ số thuế gián thu phải nộp ra khỏi các chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp.

 

4. Công văn số 3131/TCT-CS ngày 14/07/2017 về chính sách thuế

Căn cứ Điều 1 Nghị đinh 100/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;

Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo;

Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo.

5. Công văn số 4095/TCT-CS ngày 11/09/2017 về chính sách thuế

           Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hưởng khai thuế GTGT: Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ kê khai thuế GTGt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn