MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN MỚI NHẤT NĂM 2020

Từ 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ thay đổi dẫn đến mức lương đóng các loại bảo hiểm cũng có sự thay đổi. Cụ thể:

 

1. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2020, Mức lương tối thiểu vùng sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó:

VÙNG

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Vùng 1

4.180.000 đồng/tháng

4.420.000 đồng/tháng

(Tăng 240.000 đồng/tháng)

Vùng 2

3.710.000 đồng/tháng

3.920.000 đồng/tháng

(Tăng 210.000 đồng/tháng)

Vùng 3

3.250.000 đồng/tháng

3.430.000 đồng/tháng

(Tăng 180.000 đồng/tháng)

Vùng 4

2.920.000 đồng/tháng

3.070.000 đồng/tháng

(Tăng 150.000 đồng/tháng)

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính như sau:

Vùng

Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động
đã qua học nghề

Vùng 1

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng

Vùng 2

= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng

Vùng 3

= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng

Vùng 4

= 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

Đối với người lao động làm công  việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

2. Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối đa năm 2020

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.490.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2020, Mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.600.000 đồng/tháng theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó từ ngày 1/7/2020 mức tiền lương tháng đóng BHXH bảo hiểm y tế tối đa bằng 1.600.000 x 20 = 32.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa

Vùng 1

= 4.420.000 x 20 = 88.400.000 đồng/tháng

Vùng 2

= 3.920.000 x 20 = 78.400.000 đồng/tháng

Vùng 3

= 3.430.000 x 20 = 68.600.000 đồng/tháng

Vùng 4

= 3.070.000 x 20 = 61.400.000 đồng/tháng

Trên đây, Hà Nội Luật vừa gửi đến bạn đọc MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN MỚI NHẤT NĂM 2020. Nếu còn điều gì thắc mắc, cần giải đáp vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua:

- Mail: thuevaluathanoi@gmail.com

- Số điện thoại: 0917.157.698 – 052.204.2869

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TNR VinCom Center, 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thuế và Luật Hà Nội - Hợp tác cùng thành công!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn