Nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu nhưng đủ thời gian đóng BHXH

Câu hỏi: Tôi tham gia công tác được 17 năm, tính đến tháng 9 năm 2018 tôi sẽ về nghỉ hưu nhưng tôi vẫn chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm. Vậy theo Luật mới của BHXH thì tôi còn phải đóng bảo hiểm tự nguyện bao nhiêu năm nữa mới đủ và mỗi tháng là bao nhiêu tiền cho đến khi nghỉ hưu.

Trả lời:

Căn cứ điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

“Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau

1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này.”

Căn cứ quy định tại Điều 7 nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:

a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Nên khi đến tuổi nghỉ hưu mà anh vẫn chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bạn căn cứ vào quy định trên cụ thể đối với nam và nữ để xác định số năm còn thiếu và tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện hàng tháng đến khi đủ thời gian đóng BHXH.

Căn cứ khoản 1 Điều 87 Luật BHXH 2014, mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

“1.Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

2.  Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Và căn cứ Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

- Mức đóng BHXH tự nguyện được người tham gia tự lựa chọn căn cứ mức thu nhập tháng:

Mtnt = CN + m x 50.000đ

Trong đó:

+ Mtnt: Mức thu nhập tháng

+ CN: mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng)

+ m: là mức người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn để đăng ký đóng bảo hiểm xã hội là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (Ví dụ: 0, 1, 2, 3,..)

Và mức đóng BHXH tự nguyện: A = 22% x Mtnt x t

Trong đó:

+ A: Mức đóng BHXH tự nguyện/lần

+ t: phương thức đóng (hàng tháng/3 tháng/6 tháng/12 tháng)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn