NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VPDD/ CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC KIÊM NHIỆM CHỨC VỤ GÌ?

Câu hỏi: Thưa Luật sư, Công ty tôi đang làm việc là Công ty Hàn Quốc và hiện nay đang có nhu cầu mở Chi nhánh tại Hà Nội, Việt Nam nhằm phát triển thị trường. Sếp của tôi vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty và đang muốn sang Việt Nam để điều hành công việc tại Chi nhánh Công ty một thời gian. Cho tôi hỏi liệu Ông ấy có được vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty và vừa là người đứng đầu Chi nhánh tại Việt Nam không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Về vấn đề của bạn Chúng tôi có nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ theo khoản 8 Điều 33 Nghị định 07/2016NĐ-CP quy định Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

b) Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

c) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

à Như vậy, sếp của bạn vẫn được vừa là người đại diện theo pháp luật Công ty tại Hàn Quốc và vừa là người đứng đầu Chi nhánh của Công ty đó tại Việt Nam.

Và để các bạn dễ theo dõi, Công ty Thuế và Luật Hà Nội sẽ trích Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP để các bạn biết được Người đứng đầu Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ được kiêm nhiệm những chức vụ gì và một số lưu ý khác như sau:

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

2. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định trên đây mà người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

5. Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

7. Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

8. Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

b) Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

c) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trên đây chúng tôi vừa tư vấn giải đáp thắc mắc của bạn đọc về Người đứng đầu Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ pháp lý của Thuế và Luật Hà Nội vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0917.157.689/ 0522348879 hoặc qua Email: thuevaluathanoi@gmail.com.

Thuế và Luật Hà Nội luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp của bạn.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn