Người gợi ý tên có phải là đồng tác giả của tác phẩm không?

Câu hỏi:

Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi là nhạc sỹ viết một bản nhạc có lời và đặt tựa đề là “Dòng sông tình yêu”. Bạn tôi nghe và gợi ý cho tôi đặt tên là “Sông yêu” cho bản nhạc. Tôi thấy hợp lý nên lấy cái tên được gợi ý để đặt tên cho bản nhạc. Một thời gian sau, có ca sĩ đề nghị mua bản quyền bản nhạc của tôi để biểu diễn và trả một khoản thù lao tương xứng, tôi đã đồng ý. Bạn tôi biết và yêu cầu tôi chia một phần thù lao vì cho rằng tên bản nhạc là một phần của tác phẩm; anh ta nghĩ ra cái tên đó nên là đồng tác giả đối với bản nhạc và phải được nhận một khoản tiền nếu bản nhạc bán được. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, người gợi ý đó có phải là đồng tác giả của tác phẩm không? Tôi có phải chia một phần thù lao cho bạn tôi không?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

2/ Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định về tác giả, quyền tác giả:

Điều 6. Tác giả, đồng tác giả

1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

2. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

3. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả.

Và Điều 38 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: “Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này đối với tác phẩm đó” thì bạn của bạn chỉ gợi ý tên, không sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra bản nhạc nên bạn của bạn chỉ là người hỗ trợ, góp ý kiến cho bạn, không được công nhận là đồng tác giả đối với bản nhạc trên. Việc gợi ý đặt tên không được coi là trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm nên không thể coi là đồng tác giả.

Ngoài ra, bạn là người trực tiếp sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra bản nhạc nên là tác giả của bản nhạc. Do đó, căn cứ Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì bạn có quyền tài sản và quyền nhân thân đối với bản nhạc được quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, trong đó có quyền đặt tên cho tác phẩm. Việc bạn của bạn gợi ý tên chỉ mang tính chất tham khảo, quyền quyết định cuối cùng đối với tên tác phẩm thuộc về bạn.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn