Người lao động có được quyền lợi gì khi công ty bị giải thể

Câu hỏi:

Công ty tôi kinh doanh ngành nghề tài chính, bất động sản đã hoạt động được gần 10 năm nay. Tuy nhiên, gần đây do một số vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty thực hiện phương án giải thể. Tôi muốn hỏi là tôi (là người lao động) có được hỗ trợ gì vì công ty giải thể không và quy định pháp luật như thế nào?

(Trần Thu Hằng – Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 47, Bộ luật lao động 2012:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Trường hợp doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp sẽ ưu tiên thanh toán cho người lao động tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho bạn và thực hiện thủ tục chốt quá trình tham gia bảo hiểm của bạn tại công ty. Sau đó, công ty sẽ trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác của bạn mà công ty đang giữ. Đồng thời các vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền nghỉ hằng năm ( trong trường hợp nghỉ chưa hết ),.. và các quyền lợi và nghĩa vụ khác của người lao động cũng sẽ được giải quyết.

Khoản 7 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. …”.

Doanh nghiệp giải thể là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 7 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

Như vậy, khi công ty bạn giải thể, bạn sẽ được công ty thanh toán trợ cấp thôi việc đối với trường hợp bạn đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian bạn đã làm việc thực tế cho công ty trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc (theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 và theo hướng dẫn tại Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn