Nhà nước cho phép cá nhân, pháp nhân được quyền mua nợ xấu

Đây là quy định đáng chú ý vừa được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2017).

          Theo đó, quyết nghị một quy định mới quan trọng là việc pháp nhân, cá nhân, bao gồm cả doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ được phép mua nợ xấu từ tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu.
          Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định về quyền của bên mua nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
      -   Nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua.
      -    Được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp.

         Quyết định này có thời hạn thực hiện là 05 năn kể từ ngày 15/08/2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn