Những điều cần biết về thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải đáp ứng nhiều điều kiện theo quy định pháp luật. Bài viết sau đây sẽ hưỡng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản cần lưu ý khi thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp về Bất động sản.

1.Yêu cầu để thay đổi đăng ký kinh doanh

Vốn pháp định:

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Phạm vi hoạt động bất động sản:

– Tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký kinh do​anh bất động sản trong phạm vi sau:
+) Đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

+) Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng

+) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại

– Tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:

Thay đổi đăng ký kinh doanh

+) Dịch vụ môi giới bất động sản;

+) Dịch vụ định giá bất động sản;

+) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

+) Dịch vụ tư vấn bất động sản;

+) Dịch vụ đấu giá bất động sản;

+) Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

+) Dịch vụ quản lý bất động sản.

Về chứng chỉ hành nghề:

– Hoạt động DV môi giới bất động sản phải có ít nhất 01 người có chứng chỉ môi giới bất động sản

– Hoạt động DV định giá bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản

– Hoạy động DV sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản (nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản)

– Hoạt động tư vấn bất động sản (tư vấn về tài chính bất động sản; tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản…); hoạt động DV quảng cáo bất động sản, hoạt động DV quản lý bất động sản không yêu cầu chứng chỉ hành nghề

Bài viết liên quan: Vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản

2.Hồ sơ, tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị:

– Báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất về việc xác nhận nguồn vốn chủ sở hữu trên 6 tỉ đồng.

– Đăng ký kinh doanh (bản gốc) của công ty.

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đăng ký thuế, con dấu của công ty (trong trường hợp mã số DN và mã số thuế chưa nhập làm một).

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn