NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Vì lí do cháy xưởng sản xuất nên công ty I buộc phải thu hẹp sản xuất, cho thôi việc 1 số công nhân làm việc theo HĐLĐ mùa vụ 10 tháng và có trợ  cấp mất việc theo quy định của pháp luật. (báo trước 3 ngày). Hỏi công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với NLĐ không? Vì Sao?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 38 BLLĐ, NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp sau:

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;”

Và khoản 2 Điều 38 BLLĐ 2012:

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;     

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy, trong trường hợp trên, công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với NLĐ do thuộc trường hợp tại điểm c khoản 2 điều 38 BLLĐ 2012 và đã báo trước 3 ngày cho NLĐ.

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn