Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận ?

Hiện nay, có rất nhiều loại nhãn hiệu, trong đó nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, nhiều chủ thể kinh doanh và các chủ thể khác vẫn bị nhầm lẫn giữa hai loại nhãn hiệu này, vì vậy, người nộp đơn cần phân biệt được điểm giống và khác nhau của hai loại nhãn hiệu này để đăng ký chính xác.

Theo quy định tại Khoản 17, 18, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009:

“17. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

18. Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu”

Từ khái niệm có thể thấy điểm khác biệt cơ bản giữa nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận như sau:

Về chủ thể nộp đơn đăng ký:

-Nhãn hiệu tập thể: do tập thể nộp đơn đăng ký ( hợp tác xã, hiệp hội…), tổ chức hoặc cá nhân sẽ đại diện cho tập thể nộp đơn, trong đó đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể phải kèm theo tệp đính kèm danh sách các thành viên của tập thể đó.

-Nhãn hiệu chứng nhận: do một tổ chức nhất định đăng ký

Về chủ thể được quyền sử dụng nhãn hiệu:

-Nhãn hiệu tập thể: chỉ thành viên trong tập thể được quyền sử dụng nhãn hiệu

-Nhãn hiệu chứng nhận: bất kỳ tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm dịch vụ được chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận về các đặc tính như: nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ…. đều được sử dụng.

Ví dụ:

Nhãn hiệu tập thể: Một hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho một loại hoa quả ( Cam) thì chỉ thành viên của hợp tác xã mới được sử dụng nhãn hiệu tập thể cho Cam của họ, các tổ chức, cá nhân khác sẽ không được sử dụng

Nhãn hiệu chứng nhận: “ Hàng Việt Nam chất lượng cao” do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TPHCM là chủ sở hữu, bất kì hàng hóa của tổ nhân hoặc cá nhân có hàng hóa đáp ứng được tiêu chuẩn do Hội đưa ra đều có thể sử dụng nhãn hiệu, gắn nhãn hiệu lên hàng hóa của mình.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn