Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh như thế nào cho phù hợp?

Câu hỏi:

Hiện tại em đang muốn mở một cửa hàng dịch vụ nhưng em hợp tác với 1 người nữa. Vốn bỏ ra là mỗi bên 50%, nhưng em vừa bỏ vốn vừa là người thiết kế, chọn mặt bằng và bạn em bỏ vốn. Giờ em phải chia lợi nhuận như thế nào ạ và cái rủi ro thì chia sao vậy.

Trả lời

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Hà Nội luật xin được tư vấn như sau:

Hợp tác kinh doanh là hình thức các bên cùng đóng góp về tài sản, nguồn lực để tạo lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Lợi nhuận thu được sẽ tương ứng với phần góp vốn hoặc công sức bỏ ra của các bên. Việc kinh doanh góp vốn sẽ được thể hiện ở hình thức góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh giữa bạn và người còn lại.

Trường hợp 1. Hai bên thống nhất góp vốn theo hình thức thành lập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau khi thu được sẽ được phân chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp sau khi trừ đi các khoản nghĩa vụ tại chính với các cá nhân, cơ quan tổ chức liên quan.

Dựa vào mô hình hợp tác kinh doanh, bạn có thể góp vốn theo hình thức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật doanh nghiệp 2014 quy đinh về quyền của thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên :

“Điều 50. Quyền của thành viên

3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu giữa bạn và người góp vốn cùng có thỏa thuận, lợi nhuận kinh doanh sẽ được chia theo thỏa thuận nếu khi góp vốn hai bạn có thỏa thuận về lợi nhuận.Trong trường hợp không có thỏa thuận thì phần lợi nhuận sẽ được phân chia theo quy định của luật doanh nghiệp cụ thể là chia theo tỉ lệ phần vốn góp.

Trường hợp 2. Hợp tác theo hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các chủ thể kinh doanh, tự nguyện, bình đẳng về địa vị pháp lý khi ký kết hợp đồng. Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

Như vậy, việc phân chia lợi nhuận sẽ do các bên tự thỏa thuận với nhau trong hợp đồng. Các bên trong hợp đồng có thể phân chia lợi nhuận theo các hình thức sau:

– Phân chia sản phẩm

– Phân chia doanh thu

– Phân chia lợi nhuận trước thuế thu nhập

– Phân chia lợi nhuận sau thuế thu nhập

Các bên cần lưu ý, trong mọi hình thức phân chia lợi nhuận đều phải được cân nhắc cụ thể và kỹ lượng, dự đoán các trường hợp rủi ro xảy ra (nếu có) để hài hòa lợi ích các bên. Có như vậy thì mục đích hợp tác kinh doanh mới đạt hiệu quả và thiện chí bền lâu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn