Pháp luật quy định như thế nào về mức vốn để thành lập doanh nghiệp?

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, tôi và một người bạn dự định thành lập công ty kinh doanh đồ uống. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật có quy định mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu không?

Trả lời:

Số vốn tối thiểu cần có để thành lập một doanh nghiệp theo quy định của pháp luật được gọi là vốn pháp định.

 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, về nguyên tắc, pháp luật không đặt ra số vốn cần có để thành lập doanh nghiệp. Hay nói cách khác, khi thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn số vốn đem vào kinh doanh. Đây là nội dung thuộc quyền tự do kinh doanh của mọi người được ghi nhận tại Hiến pháp 2013. Mọi người (không phân biệt là tổ chức hay cá nhân) tự quyết định về việc gia nhập thị trường, về việc kinh doanh ngành nghề gì mà pháp luật không cấm, cũng như tự quyết định và quy mô và phạm vi kinh doanh của mình. Do vậy, Luật Doanh nghiệp đã quy định theo hướng mở rộng quyền tự do kinh doanh, không đưa ra một số vốn tối thiểu nào đó bắt buộc phải có khi thành lập doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do tính rủi ro cao trong quá trình sản xuất kinh doanh (như Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ và kinh doanh bất động sản...), nếu không có một số vốn nhất định thì hoạt động kinh doanh không hiệu quả hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều chủ thể, vì thế, pháp luật vẫn có quy định về số vốn tối thiểu cần có khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành nghề này, hay nói cách khác chính là vốn pháp định. Quy định về vốn pháp định đối với mỗi ngành nghề được quy định tại các văn bản khác nhau. Chẳng hạn, đối với doanh nghiệp bảo hiểm thì vốn pháp định đối với:

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng Việt Nam;

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng Việt Nam;

- Doanh nghiệp chỉ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng Việt Nam.

- Trong kinh doanh bất động sản có vốn pháp định là 20.000.000.000 đồng.

(Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm).

Theo như bạn trình bày thì bạn dự định thành lập doanh nghiệp về kinh doanh đồ uống, ngành này không yêu cầu về số vốn pháp định, do vậy bạn có thể cân nhắc để xác định số vốn phù hợp thành lập Công ty của mình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn