Quy định chặt chẽ về thông tin thể hiện trên các loại hàng hóa của doanh nghiệp

Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định này quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xử, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

Nhãn hàng hóa phải thể hiện những nội dung sau: Tên hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Những nội dung khác tùy vào tính chất loại hàng hóa.

Trường hợp bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng mà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất thì được phép ghi hạn sử dụng là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất, nếu nhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì được phép ghi ngày sản xuất là khoảng thời gian trước sử dụng.

Ngoài ra, theo Nghị định 43/2017, thông số kỹ thuật và thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật (nếu có).

Hàng điện, điện tử, máy móc, thiết bị phải ghi thông số kỹ thuật.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa và các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 và bãi bỏ Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn