Quy định chi tiết về yêu cầu nhà xưởng, khó chứa hóa chất trong sản xuất kinh doanh hóa chất từ 25/11/2017.

Theo đó, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất yêu  cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, bao gồm:

-        Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;
-        Phải có lối, cửa thoát hiểm;
-        Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;
-        Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy;
-        Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ;
-        Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn