Quy định cụ thể việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. Theo đó, Nghị định 33/2017 quy định 3 hình thức xử phạt chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền tối đa 500.000.000đ trong lĩnh vực tài nguyên nước và tối đa 2.000.000.000đ trong lĩnh vực khoáng sản và tước quyền sử dụng giấy phép. Ngoài ra còn có các hình thức xử phạt bổ sung như: đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật...
           Xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước được quy định đối với từng hành vi cụ thể tại Nghị định 33/NĐ-CP như sau:

            
-        Đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép: phạt tiền từ 20.000.000đ đến 250.000.000đ.
-        Đối với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép: phạt tiền từ 10.000.000đ đến 250.000.000đ tùy từng hành vi.
-        Đối với hành vi hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép: phạt tiền tối đa 50.000.000đ .
-        Đối với hành vi chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép: phạt tiền tối đa 50.000.000đ và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác tài nguyên nước đến 12 tháng.
-        Đối với hành vi xã lũ đối với hồ chứa trên 200 triệu m3: phạt tiền từ 140.000.000đ đến 250.000.000đ tùy thuộc dung tích hồ, lưu lượng xả lũ và hậu quả gây ra.
-        Đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước: phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ.
           Xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản được quy định tại Nghị định 33/CP năm 2017 như sau:
-        Đối với hành vi thăm dò khoáng sản vượt ngoài phạm vi diện tích cho phép từ 5% đến dưới 100%: phạt tiền từ 10.000.000đ đến 150.000.000đ tùy vào phần diện tích khai thác vượt mức cho phép và loại khoáng sản thăm dò, ngoài ra còn phạt đình chỉ hoạt động thăm dò và tịch thu mẫu vật.
-        Đối với hành vi thăm dò khoáng sản không có giấy phép hoặc thăm dò giấy phép vượt ngoài phạm vi diện tích cho phép từ 100% trở lên: phạt tiền từ 20.000.000đ đến 500.000.000đ và phạt tịch thu mẫu vật, tịch thu phương tiện vi phạm, đình chỉ hoạt động thăm dò khoáng sản.
-        Đối với hành vi chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép: phạt tiền tối đa 70.000.000đ.

-        Đối với hành vi khai thác vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm: phạt tiền tối đa 500.000.000đ.
-        Đối với hành vi chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép: phạt tiền tối đa 300.000.000đ.
-        Đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản, Nghị định 33 năm 2017 quy định: phạt tiền tối đa 200.000.000đ, ngoài ra phạt bổ sung tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm.
-        Đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản: phạt tiền tối đa 100.000.000đ, ngoài ra phạt bổ sung tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn