Quy định mới về hồ sơ xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên phá sản

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/08/2017 về sửa đổi bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế

Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản  theo quy định mới sẽ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC );
  • Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
  • Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;
  • Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.
  • Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn