Quy định pháp luật về hợp đồng gửi giữ tài sản

Câu hỏi: Xin luật sư tư vấn cho tôi trường hợp sau.

Hôm vừa rồi khi tôi cùng một số người bạn vào nhà hàng ăn uống thì lúc ra bị mất xe. Tôi không có vé gửi xe vì hôm ấy người trông xe của nhà hàng nghỉ và nhà hàng cũng không có treo biển đề nghị khách hàng tự bảo quản đồ đạc, xe cộ cá nhân. Tôi muốn hỏi với trường hợp mất xe của tôi thì nhà hàng có trách nhiệm gì không?

Trả lời: Sau đây chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn đối với câu hỏi của bạn:

Bộ luật Dân 2015 quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản

"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công."

Theo như bạn trình bày, bạn vào nhà hàng, không có người trông giữ xe ở đó, cũng như cũng không ai ghi vé cho bạn thì việc giao kết về hợp đồng gửi giữ tài sản là chưa xảy ra.

          Trong trường hợp có thỏa thuận về việc gửi giữ tài sản thì chủ nhà hàng phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 557 Bộ luật dân sự 2015 về nghĩa vụ của người giữ tài sản như sau:

"1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng."

Trong trường hợp không có thỏa thuận thì nghĩa vụ mà bên nhà hàng thực hiện sẽ không bao gồm phải giữ tài sản của bạn cũng như chịu trách nhiệm về việc mất tài sản của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn