Quy định pháp luật về ủy quyền ký hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty?

Câu hỏi:

Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Tôi có căn nhà đứng tên vợ chồng tôi đang cho công ty mượn làm trụ sở, nay tôi muốn cho công ty thuê. Như vậy tôi có thể ủy quyền cho phó giám đốc công ty tôi ký hợp đồng thuê nhà với vợ tôi được không?

Trả lời

Căn cứ Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 quy định về phạm vi đại diện như sau:

Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

– Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

– Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

– Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo quy định trên, bạn sẽ không có quyền xác lập giao dịch với chính mình do đó bạn có thể ủy quyền lại cho phó giám đốc để ký kết hợp đồng thuê nhà.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn