Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Em đã nghỉ việc ở công ty cũ được 10 năm nhưng công ty vẫn trưa trả nợ nên em không làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm mặc dù em đồng ý bỏ hết thời gian đã làm cho công ty cũ. Xin hỏi em có thể chốt sổ bằng cách nào giúp em với? Bây giờ em đang làm cho một công ty mới hàng tháng vẫn thu của em mấy trăm nghìn nhưng sổ bảo hiểm thì không chốt được?

(Nguyễn Thị Ngân – Bắc Giang)

 Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động."

         Theo đó, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động thì có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Khi đó người sử dụng lao động phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp của bạn công ty cũ đã vi phạm các quy định liên quan tới quyền lợi của người lao động khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động.

          Đồng thời, theo quy định của Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiẻm xã hội, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội. Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm bỏ chi phí và trích lương hang tháng của người lao động để nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội theo mức đóng mà pháp luật quy định. Như vậy, trường hợp công ty không đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động là hành vi vi phạm pháp luật.

          Về mặt nguyên tắc, khi công ty nợ tiền bảo hiểm thì sẽ không được chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, căn cứ theo mục 3.1, mục 3.2 khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc ghi, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong sổ bảo hiểm xã hội như sau:

"3. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH

3.1. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH."

Theo đó, trong trường hợp công ty cũ của bạn trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nếu có người lao động chuyển nơi làm việc thì cơ quan bảo hiểm xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Do đó, bạn có thể căn cứ vào tình hình thực tế của công ty để có yêu cầu thích hợp tới cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc giám đốc Công ty để được giải quyết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn