Quy định về điều kiện tách thửa đất

Câu hỏi:

Tôi có mảnh đất diện tích 67m2, đã có sổ đỏ và đã xây nhà. Nhà khoảng 40m2 còn thừa lại số đất 27m2 muốn tách sổ đỏ có thể tách được không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

(Nguyễn Thị Ánh – Hà Giang)

Trả lời:

Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.”

Theo đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trung ương sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa và những điều kiện khác để được tách thửa. Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất của nhà bạn có diện tích 67m2, bạn đã xây nhà 40m2 và nay muốn tách thửa 27m2 còn lại thành sổ đỏ riêng, tuy nhiên bạn không nói rõ bạn ở địa phương nào nên bạn cần lên Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện nơi có đất để hỏi rõ về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của địa phương mình.

Trường hợp bạn đủ điều kiện tách thửa thì bạn thực hiện thủ tục như sau:

- Hồ sơ xin tách thửa theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm:

+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa được thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

- Nơi nộp hồ sơ: Phòng tài nguyên môi trường cấp quận, huyện nơi có đất.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn