Quy định về Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Câu hỏi:

Công ty tôi vừa ký hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và bí quyết kinh doanh trà sữa với bên chuyển giao là một công ty Việt Nam. Tôi có tìm hiểu và biết được hợp đồng chuyển giao này phải đăng ký với cơ quan nhà nước mới có hiệu lực. Nhờ Luật sư tư vấn hiện tại công ty tôi đã được sử dụng các quyền được chuyển giao theo hợp đồng chưa? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Nghị định  số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Luật chuyển giao công nghệ năm 2017.

2/ Nội dung tư vấn

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Do đó, căn cứ  khoản 1 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của công ty bạn và công ty chuyển giao chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Như vậy, mặc dù công ty bạn và công ty sở hữu quyền đã ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và bí mật kinh doanh, hợp đồng này vẫn chưa có hiệu lực, công ty bạn chưa sử dụng các quyền được chuyển giao theo hợp đồng.

Để được nhận chuyển giao các quyền này, công ty bạn phải đăng ký hợp đồng này với Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 149 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, điểm đ khoản 1 Điều 3, Điều 26 Nghị định  số 103/2006/NĐ-CP và Luật chuyển giao công nghệ năm 2017.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn