Quy định về việc công chứng Hợp đồng ủy quyền

Câu hỏi:

Tôi muốn công chứng hợp đồng ủy quyền để người em tôi được quyền thay tôi: chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, tặng cho quyền sử dụng thừa đất nông nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi. Với nội dung ủy quyền như vậy thì chúng tôi có thể thỏa thuận trong một hợp đồng ủy quyền hay phải tách ra nhiều hợp đồng ủy quyền với phạm vi ủy quyền khác nhau?

Hà Văn Khuê – Hà Đông, Hà Nội

Trả lời:

Ủy quyền là một giao dịch dân sự, do đó, phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 117 của Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) thì mới có hiệu lực, trong đó có điều kiện mục đích và nội dung của ủy quyền không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 thì phạm vi đại diện căn cứ vào nội dung ủy quyền (khoản 1 Điều 141), nội dung ủy quyền do các bên thỏa thuận.

“Điều 141. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

….”
           Như vậy, trường hợp các bên ủy quyền thực hiện các quyền: chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, tặng cho quyền sử dụng đất thì các bên có thể lựa chọn thực hiện thông qua một hợp đồng ủy quyền hoặc nhiều hợp đồng ủy quyền với từng nội dung ủy quyền riêng biệt.
         Trên cơ sở yêu cầu của các bên và hồ sơ cụ thể, công chứng viên sẽ nghiên cứu thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền theo trình tự, thủ tục do Luật công chứng quy định.

Chuyên viên tư vấn – Võ Thị Thu Trang

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn