Quy định về việc ký kết giấy tờ giữa công ty mẹ và công ty con

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi, Công ty tôi là Công ty cổ phần, nếu Công ty mẹ ủy quyền cho người thuộc công ty mẹ mà không thuộc công ty con ký các giấy tờ và mọi hoạt động giao dịch của công ty con thì có vi phạm luật không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, một công ty chỉ được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Công ty đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty khác.

+ Một công ty có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công khác;

+ Một công ty có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty khác.

Đồng thời, mô hình tổ chức kinh doanh công ty mẹ – công ty con chỉ được thừa nhận đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy, tùy thuộc vào loại hình của công ty con, công ty mẹ được thực hiện chức năng tương ứng với tư cách là chủ sở hữu công ty, thành viên công ty hoặc cổ đông đối với tổ chức và hoạt động của công ty con. Khi nắm giữ một trong ba điều kiện nêu trên, công ty mẹ có những lợi thế lớn trong việc kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh của công ty con.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty mẹ và công ty con là hai đối tượng độc lập thuộc sự điều chỉnh của pháp luật về doanh nghiệp. Cả công ty mẹ và công ty con đều là chủ thể của pháp luật về doanh nghiệp, có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh và như vậy mỗi doanh nghiệp là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Do đó, mỗi doanh nghiệp có quyền tự định đoạt và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm tìm kiếm lợi nhuận và được pháp luật tôn trọng và đảm bảo quyền tự do đó.

Như vậy, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của công ty mẹ – công ty con, công ty mẹ có thể ủy quyền cho người thuộc công ty mẹ mà không thuộc công ty con ký các giấy tờ và mọi hoạt động giao dịch của công ty con.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn