Quy định về việc xử lý tài sản cầm cố

Câu hỏi:

Tháng trước tôi có đến tiệm cầm đồ cầm 1 chiếc đồng hồ với số tiền là 3 triệu. Nhưng do bận công việc nên 1 tháng 15 ngày sau tôi mới đến cửa hàng chuộc lại, cửa hàng thông báo đã bán tài sản của tôi với lý do hơn 1 tháng mà tôi không đến thanh toán tiền lãi. Vậy tôi có thể gửi đơn kiện chủ cửa hàng cầm đồ được không?

(Hoàng Minh Anh – Hà Nam)

Trả lời:

Bản chất của việc cầm chiếc đồng hồ là cầm cố tài sản để vay tiền. Cầm cố là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Theo Khoản 1 Điều 309 Bộ luật dân sự 2015, cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Bên nhận cầm cố có quyền theo quy định tại Điều 314 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

- Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

- Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.

Điều 299 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm như sau:

Điều 299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.”

Theo quy định trên, đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bạn không trả nợ cho cửa hiệu cầm đồ thì cửa hiệu cầm đồ có quyền xử lý tài sản bảo đảm là chiếc nhẫn để thu hồi nợ.

Điều 303 Bộ luật dân sự 2015 quy định Phương thức xử lý tài sản cầm cố như sau:

- Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

+ Bán đấu giá tài sản;

+ Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

+ Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

+ Phương thức khác.

- Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 303 Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy, trong hợp đồng cầm cố vay tiền của bạn có thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm thì sẽ thực hiện theo phương thức các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận cụ thể thì sẽ bán đấu giá tài sản.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn