Quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước

       Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; cụ thể:
-     Chuyên viên Kiểm soát chi (KSC) tiếp nhận 03 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (mẫu 01a/MTK) kèm hồ sơ đăng ký (quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ) do đơn vị, tổ chức lập và gửi đến.


-     Chuyên viên KSC chuyển toàn bộ hồ sơ tới kế toán trưởng (KTT) hoặc người được KTT ủy quyền.
KTT sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ trình lãnh đạo kho bạc nhà nước ký duyệt, đóng dấu “KẾ TOÁN”/”PHÒNG GIAO DỊCH”/”SỞ GIAO DỊCH KBNN” và thực hiện như sau:
+     Lưu 01 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký cùng toàn bộ hồ sơ tại KTT.
+     Gửi lại Phòng/bộ phận Kiểm soát chi (KSC) 02 bản Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (lưu 01 bản và trả cho đơn vị 01 bản).

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn