Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với vấn đề thừa kế

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi lập di chúc với nội dung để lại di sản là toàn bộ quyền sử dụng đất cho em trai của tôi. Em trai tôi đã xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó nhưng chưa bổ sung nhà vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp bố mẹ tôi mất thì em trai tôi được thừa kế cả quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất đó hay chỉ được thừa kế quyền sử dụng đất. Để được thừa kế cả quyền sử dụng đất và nhà ở thì bố mẹ và em trai tôi phải làm thêm thủ tục gì nữa không?

Trần Thị Loan – Hải Phòng

Trả lời

Nếu muốn bổ sung tài sản trên đất là nhà vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm Giấy phép xây dựng. Đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) thì không cần có Giấy phép xây dựng (điểm k, khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014).


          Do tính chất tài sản nhà đất là gắn liền với nhau nên trong trường hợp này khi bố mẹ bạn mất đi nếu di chúc hợp pháp (đáp ứng điều kiện tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015) thì em trai bạn được toàn quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất (vì nhà cũng do em trai bạn xây dựng). Trường hợp nhà do người khác xây hoặc cùng xây thì em trai bạn phải hoàn trả một phần giá trị (bằng tiền).

Tuy vậy, có khả năng bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp bạn không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó nếu bạn là: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động (khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015).
          Nếu di chúc mà bố mẹ bạn để lại không hợp pháp (toàn bộ hoặc một phần) thì di sản của bố mẹ bạn sẽ được chia theo pháp luật (Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015).

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn