Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

“Quyền ưu tiên” là một thuật ngữ pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đơn được hưởng quyền ưu tiên trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ có lợi thế hơn so với các đơn có thể đã được những người khác nộp trong khoảng thời gian ưu tiên nói trên cho nhãn hiệu trùng hoặc tương tự.

Một trong các nguyên tắc các tổ chức, cá nhân cần phải tuân thủ khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên. Nguyên tắc ưu tiên được ghi nhận tại Điều 4 Công ước Paris về  bảo hộ công nghiệp mà Việt Nam là thành viên và điều 94 Luật sở hữu trí tuệ. Quyền ưu tiên được áp dụng trong trường hợp  có ít nhất hai đơn cùng đăng ký bỏa hộ cho cùng nhãn hiệu.

Theo Điều 4 Công ước Paris: “Quyền ưu tiên” là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ đầu tiên đã được nộp tại một trong số các nước thành viên, trong vòng 6 tháng kể từ từ ngày nộp đơn, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ tại bất cứ nước thành viên nào khác và các đơn nộp sau sẽ được coi như đã được nộp vào cùng ngày với ngày nộp đơn đầu tiên.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

- Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam

- Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác là thành viên của điều ước quốc tế có quy định tại quyền ưu tiên cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước đó.

- Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên

- Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ví dụ: Công ty A của Cadana đăng ký bảo hộ nhãn hiệu X cho quần áo tại Canada vào ngày 15/03/2014, ngày 03/05/2011 công ty A tiến hành đăng bảo hộ nhãn hiệu X tại Việt Nam và xin hưởng quyền ưu tiên thì đơn nộp sau đó được xem là đã nộp vào ngày 15/03/2014 ( Canada và Việt Nam cùng là thành viên của Công ước Paris). Những đơn nộp trước ngày 03/05/2011 cho nhãn hiệu X cho cùng sản phẩm quần tại Việt Nam khi đó sẽ bị từ chối bảo hộ.

 

Để được tư vấn chi tiết, liên hệ với chúng tôi:

Giám đốc điều hành: Ls. Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài

Mobile: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn